• Nově vydaná PNE 33 0000-2_ed.6 (účinnost od 1. 1. 2024)

  • Nově vydaná PNE 33 0000-3_ed.5 (účinnost od 1. 1. 2024)

  • Nově vydaná PNE 33 0000-4_ed.5 (účinnost od 1. 1. 2024)

  • Nově vydaná PNE 33 0000-6_ed.4 (účinnost od 1. 1. 2024)

  • Nově vydaná PNE 33 3301-1_ed.2 (účinnost od 1. 1. 2024)

ČSRES – sdružení právnických osob je samostatnou právnickou osobou, podle ust. § 20 f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, které bylo založeno přijetím zakladatelské smlouvy v Praze dne 4. dubna 1995.

Předmětem činnosti sdružení jsou aktivity zaměřené na podporu členů sdružení při uplatňování a ochraně jejich společných zájmů, zejména na:

  • oblast legislativně - právní,
  • oblast regulace provozovatelů distribučních soustav a provozovatele přenosové soustavy,
  • oblast provozování distribučních soustav a oblast provozování přenosové soustavy,
  • oblast ostatních činnosti sdružení a spolupráce se zájmovými korporacemi působícími v českém a zahraničním prostředí.

Členové