Zveřejňujeme nově vydávané Podnikové normy energetiky (PNE). Tyto normy jsou obecně nižším stupněm technických norem a vhodným způsobem doplňují soustavu norem ČSN v oblasti elektroenergetiky. Z pohledu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, se jedná o technické normy výrazně oborového charakteru, přejímané provozovateli elektrizační soustavy do svých vnitřních předpisů převážně závazného charakteru, a uplatňované při technických řešeních rozvodných zařízení i v rámci smluvních vztahů s dodavateli mimo elektroenergetiku. Při zpracování PNE je na základě smlouvy s Českou agenturou pro standardizaci využíván datový obsah ČSN.

  Pro přístup k normám se musíte nejprve zaregistrovat, resp. přihlásit.